Pořadatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Organizátoři

Předsednictví workshopu:
Prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc. 

Vědecký a programový výbor:
Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
předseda vědeckého a programového výboru

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
prof. MUDr. Ján Praško, CSc. 
Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.

Organizační výbor: 
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
předseda organizačního výboru

MUDr. Bc. Aleš Grambal
Bc. Hana Hettychová
MUDr. Pavel Otruba
MUDr. Zbyněk Tüdös
MUDr. Tomáš Veverka

Témata:

Funkční MR v neurologii
Funkční MR v psychiatrii 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Termín konání:
22. – 23. března 2012

Místo konání:
Arcibiskupství olomoucké, Wurmova  9, Olomouc
Arcidiecézní muzeum, Václavské nám. 3, Olomouc

Jednací jazyk:
český, anglický

Registrace účastníků:

22. 3. 2012

     

15.00 – 18.00 hodin, Arcibiskupství olomoucké

23. 3. 2012

 

8.30 – 11.00 hodin, Arcidiecézní muzeum

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A POSTERY 

Přednášky:
Délka přednášky 10 minut. 
Dataprojekce, akceptovány jsou CD, DVD, flash disk (formát PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, XP).
Diapozitivy, zpětná projekce a VHS nejsou akceptovatelné formáty.

Postery: šířka 90 cm, výška 120 cm.

Abstrakta:
Pokyny pro zaslání abstraktu: 
Word, jednoduché řádkování, velikost písma 11, typ písma Times New Roman, maximální rozsah max. 2500 znaků včetně mezer. Název uveďte tučně a velkými písmeny.

Termín dodání abstraktu: 15. 2. 2012

Text pošlete elektronicky na adresuphlustik(at)upol.cz 

Organizátoři si vyhrazují právo zařadit přihlášený příspěvek buď jako ústní sdělení nebo poster.
Informace o přijetí přednášky nebo posteru bude prezentujícímu autorovi zaslána 
do 28. 2. 2012

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI

Přihlášky k účasti jsou součástí tohoto materiálu nebo je naleznete na www.fmri2012.upol.cz (on line nebo ke stažení). Přihlášku je možno poslat elektronicky, poštou nebo faxem Konferenčnímu servisu UP. (Tahle formulace v podkladech pro web nedává smysl.)

Vyberte prosím pouze jeden způsob zaslání přihlášky. 

Termín zaslání přihlášky: 10. 2. 2012

Po tomto datu pořadatel nemůže garantovat aktivní účast s uvedením sdělení v programu konference, získání materiálů, účast na doprovodném programu a certifikát ČLK.

Potvrzení registrace tj. informace o přijetí přihlášky k účasti zašleme do 10. 3. 2012.

AKREDITACE 

Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů, kreditové ohodnocení bude uvedeno na webových stránkách konference.

POPLATKY

Registrační poplatek

 

   

platba do 15. 2. 2012 

   

platba po 15. 2. 2012

lékaři / VŠ pracovníci

 

500,- Kč

 

700,- Kč

Studenti v lékařském studijním programu registrační poplatek neplatí.

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu včetně výstavy firem, tiskové materiály, oběd dne 23. 3., občerstvení během přestávek, certifikát ČLK.

Způsob platby:
Převodem: 
Platbu registračního poplatku zašlete na účet Univerzity Palackého v Olomouci nejpozději do 5. 3. 2012:

Název účtu : Univerzita Palackého v Olomouci
Číslo účtu: 19-1096330227/0100, variabilní symbol 999021112
Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc 

Hotově: u registrace 

Po 5. 3. 2012 nelze platit poplatky převodem, pouze v hotovosti u registrace. 

V případě, že budete požadovat vystavit fakturu či daňový doklad, vyplňte v přihlášce příslušnou kolonku.

NUTNÉ! NEPŘEHLÉDNĚTE!
Prosíme o zaslání kopie dokladu o zaplacení společně s přihláškou k účasti!

SPOLEČENSKÝ VEČER

Uskuteční se dne 22. 3. 2012. 
Svůj zájem o účast na společenském večeru vyznačte v přihlášce k účasti.

UBYTOVÁNÍ

Ubytování je rezervováno v termínu 22. - 23. 3. 2012 v hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc (www.hotelflora.cz) a v hotelu Arigone, Univerzitní 20, Olomouc (www.arigone.cz).

Požadavek na ubytování vyznačte v přihlášce. 

Podmínkou pro zajištění ubytování je včasné zaslání přihlášky k účasti a dokladu o zaplacení registračního poplatku. Ubytovací kapacity budou naplňovány postupně podle data došlé přihlášky. Pokud žádáte dvoulůžkový pokoj, uvádějte vždy jméno osoby, se kterou si přejete být ubytováni.

Ubytování si platí každý účastník sám v recepci hotelu.

STRAVOVÁNÍ

Dne 23. 3. je zajištěn oběd v místě konání konference. 

ZRUŠENÍ ÚČASTI

V případě zrušení účasti prosíme podat písemnou zprávu Konferenčnímu servisu UP. Účastníkům, kteří uhradí poplatky a zruší účast do 5. 3. 2012 budou poplatky vráceny v plné výši. Po tomto termínu poplatky nevracíme, ale zašleme materiály z konference.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termín zaslání přihlášky k účasti: 

    

10. 2. 2012

Termín dodání abstrakt: 

 

15. 2. 2012

Termín zaplacení poplatků: 

 

15. 2. 2012

Potvrzení o přijetí přednášky nebo posteru

 

28. 2. 2012

Potvrzení registrace 

 

10. 3. 2012

KONTAKTY

Vědecký sekretariát:

Neurologická klinika LF UP a FNO
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Tel.: +420 588 443 419
E-mail: phlustik(at)upol.cz 

Registrace a ubytování:

Konferenční servis Univerzity Palackého v Olomouci
Biskupské nám. 1
771 11  Olomouc
Ing. Jitka Holišová
Tel.: 585 631 053
Fax:  585 222 802
E-mail: jitka.holisova(at)upol.cz