Program

Čtvrtek 22. 3. 2012 - Arcibiskupství olomoucké

17:00 Zahájení a úvodní přednáška

18:15 Společenský večer

  

Pátek 23. 3. 2012 - Arcidiecézní muzeum

9:15 - 11:30  Dopolední sekce

 • Nelineární barevná škála (LUT) pro zobrazení frakční anizotropie
  Jiří Keller, Aaron M Rulseh, Arnošt Komárek, Iva Latnerová, Robert Rusina, Kateřina Zárubová, Hana Brožová, Josef Vymazal
 • Porovnání GLM, ICA a kombinovaných přístupů pro analýzu fMRI dat
  Michal Mikl, Mareček R
 • BoNT-A related changes of cortical activity in patients suffering from severe hand paralysis with arm spasticity following ischemic stroke
  Tomáš Veverka, P Hluštík, Z Tomášová, PHok, P Otruba, M Král, Z Tüdös, J Zapletalová, R Herzig, A Krobot, P Kaňovský
 • Predikce terapeutické odpovědi u pacientů s panickou poruchoufMRI studie
  Aleš Grambal, Tüdös Z., Hluštík P., Kamarádová D., Divéky T., Praško J.P.
 • Neurální koreláty vyhodnocování obsahu dopravní kampaně u problémových řidičů
  Jana Zelinková, Mareček Radek, Mikl Michal, Urbánek Tomáš, Havlíčková Darina, Brázdil Milan
 • General and selective connectivity derived from resting state fMRI in essential tremor
  Robert Jech, Karsten Mueller, Antonín Srp, Martina Hoskovcová, Olga Ulmanová, Dušan Urgošík, Josef Vymazal, Evžen Růžička
 • Hodnocení klidových sítí u neurodegenerativních onemocněních mozku s použitím fMRI
  Irena Rektorová, Lenka Krajčovičová, Radek Mareček, Michal Mikl
 • Terapeutická stimulace pomocí Vojtovy metody v zobrazování fMRI
  Pavel Hok, Petr Hluštík, Miroslav Kutín , Jaroslav Opavský, Aleš Grambal, Petr Kaňovský

11:30 - 12:30 Oběd

12:30 - 13:30 Odpolední sekce

 • Mapování fyziologických artefaktů v datech fMRI
  Marek Bartoň, Mikl M., Mareček R.
 • Hodnocení komplexity BOLD signálu fMRI pomocí aproximativní entropie
  Pavol Mikoláš, Jan Vyhnánek, Antonín Škoch, Jaroslav Tintěra, Tomáš Melicher, Jiří Horáček
 • Interakce mozkových sítí během klidového stavu a komplexní audiovizuální stimulace
  Jaroslav Hlinka, M. Vejmelka, D. Hartman, M. Paluš a J. Tintěra
 • Mezisubjektová synchronizace během audiovizuální stimulace
  Martin Vejmelka, J. Hlinka, D. Hartman a J. Tintěra

13:30 - 13:35 Náměty pro budoucí ročníky

13:35 - 14:30 Sekce pro funkční mapování mozku, Česká společnost pro klinickou neurofyziologii

14:30 Zakončení